TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

WiFIS

En aquest domini s'inclouen els subconjunts que es treballen per al projecte WIFIS. A WIFIS es poden utilitzar subconjunts d'altres dominis del Diccionari clínic per a iSalut però els d'aquest domini s'han creat específicament pel projecte.

Per a més informació sobre WIFIS es pot consultar el següent enllaç: /estandards/interoperabilitat/wifis/.

La documentació relativa als subconjunts creats, així com la relació de membres que els composen es pot trobar a l'àrea de descàrrega de SNOMED CT del web de l'OFSTI.