TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Respostes en l'àmbit de l'atenció social

En el marc del projecte Intersocial s'ha definit el vocabulari controlat estàndard per a representar les respostes en l'àmbit de l'atenció social, utilitzant la terminologia SNOMED CT. Com a resposta s'ha considerat l’actuació que realitza un professional per resoldre una o més problemàtiques. 

El llistat resultant s'ha organitzat en un subconjunt de SNOMED CT que conté 35 conceptes.

Vegeu el document explicatiu del subconjunt: Subconjunt de respostes en l'àmbit de l'atenció social de SNOMED CT 02-12-2016.

El subconjunt definit es pot obtenir a l'àrea de descàrrega de SNOMED CT, previ enviament del formulari.