TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

03-06-2013

Inscripció oberta al Taller virtual Serveis de Terminologia Clínica

SNOMED CT - CIE 9 MC - CIE 10 - LOINC - UMLS - HL7 CDA

Taller virtual sobre Serveis de Terminologia Clínica organitzat per HL7 Spain, CCI (Centre de Competències d’Integració) Tecnocampus, TicSalut i BITAC, que començarà el proper 25 de setembre del 2013. El taller s’impartirà en castellà i tindrà una durada de 35 hores en 6 setmanes. L'esdeveniment està adreçat a clínics, tècnics i gestor que, preferentment, hagin cursat el taller d'introducció a SNOMED CT i vocabularis controlats (edició presencial o virtual).

Pla d'actuació:

  1. Introducció a SNOMED CT i altres terminologies clíniques. Catàleg de vocabularis controlats.
  2. Serveis de terminologia clínica. Eines, estratègies i estàndards d'informació.
  3. Guia d'implementació de SNOMED CT. Especificació, escenaris i optimització de serveis.
  4. Definició de "Clinical Statements" amb HL7 RIM i SNOMED CT. La base per emmagatzemar i compartir coneixement clínic.
  5. Generació de documents clínics HL7 CDA amb el suport de serveis de terminologia. Explotació d'un repositori de documents amb XML i estàndards internacionals.

Cada setmana els alumnes treballaran una unitat didàctica, sobre la qual se’n farà un qüestionari d’autoavaluació i un exercici pràctic. Al llarg del curs també es desenvoluparà un cas d’ús on s’aplicaran els conceptes teòrics adquirits.

Compartir