TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

22-07-2013

Participació a la 3a reunió del Fórum d'Interoperabilitat en Salut

L'OFSTI va participar a la tercera reunió del Fórum d'Interoperabilitat en Salut que va tenir lloc els dies 7 i 8 de maig a la Granja de Sant Ildefonso. El SEIS (Sociedad Española de Informática de la Salud) va ser l’encarregat d’organitzar l’esdeveniment.

A les dues primeres sessions "Plataformes de Interoperabilidad" i "Interoperabilidad organizativa", es van presentar els avenços dels respectius grups de treball d'AENOR (comitè tècnic 139 de TIC per salut al qual participa l'OFSTI). Al grup de plataformes de telesalut i teleassistència s'està treballant en una taxonomia que permeti classificar les plataformes existents en dimensions amb nivells. Al d’interoperabilitat organitzativa s’ha revisat la norma ISO/DIS 13940 (també coneguda com a CONTSYS), aplicant-la a casos d’ús reals, per a la votació de pas a normativa ISO.

Des del CCI-OFSTI es va realitzar una presentació a la sessió de plataformes d’Interoperabilitat, sobre el model d’assistència no presencial i l’estat de les plataformes de telesalut i teleassistència al Sistema Sanitari Català.

Al primer bloc també es va exposar l’ús d’una plataforma d’interoperabilitat d’HCE pel suport a la recerca i que permeti el intercanvi d’extractes clínics anonimitzats. La sessió va finalitzar amb una intervenció sobre l’evolució del punt de cura, i les necessitats d’interoperabilitat dels dispositius mèdics derivades, l’estat de l’art dels estàndards a utilitzar i lliçons apreses en la seva aplicació.

La segona sessió va començar amb una presentació sobre l’aplicació de la norma CONTSYS, aportant experiències reals tant a nivell nacional com internacional. La següent intervenció es va centrar en la dificultat d’assolir la interoperabilitat organitzativa i la seva importància d l’HCDSNS (Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud). Per últim s’explicarà com les solucions basades en model poden potenciar l’interoperabilitat organitzativa.

Al tercer bloc “ Actividades de I+D+I en Interoperabilidad” es van exposar iniciatives relatives al perfil XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) d’IHE, la definició de guies clíniques amb llenguatge GDL (Guide Definition Language), la combinació d’estàndards d’HCE i tecnologies semàntiques i a les activitats de la Universitat de Sevilla. En la mateixa línia, a la quarta sessió “Potencial de Innovación tecnológica para la Interoperabilidad” des de la indústria es van presentar innovacions en la creació i gestió de repositoris de dades clíniques normalitzades, l’evolució cap a una HEI (Història Electrònica d’Imatge), l’impacte de la interoperabilitat en la continuïtat assistencial i l’oficina d’integració a València.

A la darrera sessió del Fòrum “Normalitzación e Innovación en TICs en los Servicios de Salut”, representants dels serveis de Salud de Madrid, Castilla La Mancha, Castilla i Lleó i Andalusia van aportar una visió general de l’estat del Servei en quant a normalització i iniciatives d’innovació i investigació.

Compartir