TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

24-02-2017

Publicada recomanació sobre la informació mínima que ha de tenir el full quirúrgic

Des del Diccionari clínic per iSalut s'ha publicat una

El sistema de classificació CIM-10-MC/SCP (Classificació Internacional de Malalties 10a edició, Modificació Clínica/Sistema de Classificació de Procediments) ha suposat, respecte l’anterior sistema CIM-9-MC (Classificació Internacional de Malalties, 9a edició, Modificació Clínica, volum 3), un canvi radical amb una definició dels procediments, que alhora exigeix més nivell de detall i amplia l’abast dels procediments a tot l’espectre assistencial sanitari.

El nivell de detall que implica aquest sistema de codificació fa que calgui comptar amb més informació a l’hora de codificar procediments realitzats. Per exemple, el detall sistemàtic de la lateralitat, la via d’abordatge i la implantació de dispositius. En concret, s’ha detectat que el model de full quirúrgic que actualment utilitzen els centres assistencials no compta amb tot la informació necessària. 

Des del Diccionari Clínic per iSalut s'ha treballat un document que té per objectiu presentar i definir, a mode de recomanació, la informació que ha de tenir el full quirúrgic per tal de poder codificar els procediments amb la classificació CIM-10-MC/SCP. La recomanació es pot consultar al següent enllaç:

Compartir