TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Introducció a SNOMED CT

A les següents entrades es realitza una introducció a l'estàndard semàntic SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms):

  • SNOMED CT (I) centrada en els components bàsics de SNOMED CT: conceptes, descripcions i relacions.
  • SNOMED CT (II) sobre els subconjunts.