TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

La semàntica a Salut

A continuació es presenten dues entrades que tenen per objectiu explicar els tipus de llenguatge (d'interfície, de referència i de sortida) i els diferents vocabularis controlats (catàlegs, classificacions, terminologies, ontologies, etc.) que es poden trobar a l'àmbit de la salut: