TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Innovació > eSalut > eSalut

eSalut

L’ eSalut és l’ús en el sector salut de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a objectius administratius, educatius i assistencials, tant en local com en remot.

Dinamitzem projectes i oferim assessorament per al seu desenvolupament

Els serveis d'eSalut són un element clau en l'atenció dels ciutadans i és un dels pilars sobre els que s'està basant la transformació del model assistencial. L'aplicació de les TIC en salut ha de contribuir a donar resposta a les línies estratègiques definides al Pla de Salut de Catalunya (2011-2015), i ajudar a transformar els models assistencials de presencials a no presencials, fet especialment rellevant en el tractament de la cronicitat i en la integració dels nivells assistencials, en facilitar el continuum assistencial i l'alta especialització.

Els nous models de contractació basats en resultats poden resultar un nou incentiu a la incorporació d'aquests serveis, que hauran d'estar alineats amb l'estratègia del Pla SITIC 2012-2015. Més concretament, els serveis d’eSalut hauran d’estar en línia amb l'evolució i transformació de la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) i de la Cat@Salut La Meva Salut  cap a una xarxa d'informació i serveis a les persones (professionals i ciutadans) que faciliti la integració entre tots els proveïdors de salut, on tant professionals com ciutadans siguin actors actius, i puguin interactuar a través d'una xarxa multicanal (via internet, telèfon, ...).

La Fundació TicSalut dona suport als projectes d’eSalut plantejant propostes d’actuació i fent el seguiment dels projectes d’interès pel Departament de Salut en aquest àmbit. Alhora, revisa l’estat de la seva implantació i avalua les necessitats d’infraestructures actuals i a mig termini. Així mateix, en la seva funció d’observatori, realitza una enquesta anual per a conèixer la situació de la implantació de les TIC en salut als centres sanitaris catalans i desenvolupa un inventari de projectes innovadors en TIC i Salut que s’anomena Experiències en TIC i Salut.

Informació relacionada