TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Innovació > eSalut > SALUT 2.0

Salut 2.0

Promovem la salut 2.0 per millorar la comunicació entre nivells assistencials i amb els pacients.

Internet i les xarxes socials són un bon lloc per a resoldre dubtes i per compartir coneixement. Les eines 2.0 esdevenen útils per als professionals de la salut gràcies a que contribueixen a la interrelació entre professionals, potencien una millor comunicació entre nivells assistencials, faciliten la formació continuada i permeten aplicar les millors pràctiques a l’activitat assistencial. És per això que ha aparegut amb força una nova àrea dins de l’àmbit de l’eSalut: l’anomenada Salut 2.0.

Els projectes de salut 2.0 que s'estan implementant actualment a Catalunya es poden agrupar en quatre grans àrees:

  1. Presència a les xarxes socials i altres canals 2.0 generalistes: Facebook, Twitter amb interconnexió a altres canals com blogs i repositoris de documents i presentacions (Slideshare), imatges (Flickr) i vídeos (Youtube). L'objectiu és utilitzar-los com canals d'informació i comunicació addicionals amb els usuaris, contribuir a la difusió sobre promoció de la salut i hàbits saludables, i 'prescriure' llocs web amb informació sanitària de confiança.
  2. Comunitats virtuals professionals-professionals: eines de comunicació entre nivells assistencials i creació de comunitats de pràctica virtual per compartir informació i coneixement.
  3. Comunitats virtuals pacients-professionals: servei de consultes en línia usuaris-metge de família i pares / mares-pediatria.
  4. Comunitats virtuals pacients-pacients: comunitats de malalts crònics amb la incorporació de pacients experts i professionals sanitaris que actuen com a moderadors i dinamitzadors per compartir informació i coneixement, suport en línia entre parells i així contribuir a l'apoderament, autogestió i autocura de les persones amb aquest tipus de malalties.

Un apartat especial mereixen les aplicacions sobre dispositius mòbils, que han començat a ser considerats vehicles clau per a la gestió de la salut per part la ciutadania. Els principals motius són l'espectacular creixement del grau de penetració dels telèfons intel·ligents entre la població, d'una banda, i, de l'altra, la personalització dels serveis que ofereixen a través de la compartició en línia de dades amb els professionals.

Més informació

  • Projectes i Salut 2.0. Present i futur”. Octubre 2012. Xavier Alzaga. Metge coordinador de Salud 2.0, Gerència Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
  • SALUD 2.0 en el sistema de Salud de Cataluña”. Cristina Ribas Barberan, presidenta de l’Associació Catalana de Comunicació Científica, professora de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) i consultora del projecte Canal Salut del Departament de Salut i Xavier Alzaga Reig, metge coordinador de Salud 2.0, Gerència Metropolitana Nord, Institut Català de la Salut, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.