TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Internacional

En el món de la ciència, les tecnologies i la innovació no hi ha fronteres. Les nostres activitats com a Fundació tenen sovint un component local i un de global a la vegada. En el concepte global no hi ha línies divisòries amb l’àmbit local, més aviat hi ha un seguit de sinèrgies, potencialitats i aliances que faciliten la transferència del coneixement.

Participem en projectes europeus d'impuls de les TIC en salut i promovem aliances tecnològiques amb regions i xarxes d'arreu del món.

Hem desenvolupat una estratègia “Glocal” per tal de reforçar la nostra activitat quotidiana i sobretot apropar al sector salut i social les innovacions, les bones pràctiques i les xarxes d’experts d’ arreu del món, per aportar valor i ajudar a la millora dels serveis i a la sostenibilitat del sistema. També, i especialment, volem col·laborar en reforçar el teixit econòmic i empresarial local amb la cerca d’ oportunitats en el mercat internacional.

En el marc dels projectes europeus, des de la Fundació TicSalut duem a terme accions que inclouen:

  • Desenvolupar sistemes TIC de salut i social, tot garantint la interoperabilitat entre sistemes i entre països europeus
  • Desenvolupar serveis d’assistència integrats.
  • Implementar serveis innovadors de telemedicina, teleassistència i telerehabilitació.
  • Identificar serveis i solucions per a nous models d'atenció no presencial i per la promoció de la vida independent de les persones.

El 2014 s'inicia el nou marc de finançament europeu pel desenvolupament de projectes de recerca i innovació, el marc conegut com a Horizon 2020. Per tal de conèixer les oportunitats que ens ofereix aquest nou marc vam realitzar la Jornada de presentació de Horizon 2020 que es va fer el passat 24 de gener. Hi vam detallar les oportunitats de participació en projectes per oferir nous serveis innovadors que utilitzin TIC pels proveïdors de serveis de salut i social, i també per les empreses del sector.

   
Vols participar en un projecte europeu?