TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Innovació > Internacional > Aliances, xarxes i convenis

Aliances, xarxes i convenis

La Fundació TicSalut, d’acord amb la voluntat del Departament de Salut d’impulsar la participació en projectes de col·laboració nacional i internacional tot augmentant el reconeixement de les actuacions que du a terme, ha establert relacions estratègiques amb les següents organitzacions i territoris.

Aliances

Organització Mundial de la Salut (OMS/WHO)
L'Organització Mundial de la Salut és un organisme de les Nacions Unides especialitzat en gestionar polítiques de prevenció, promoció i intervenció en salut a nivell mundial.

Canadà Health Infoway
Organització sense ànim de lucre que col·labora amb els proveïdors de salut i de solucions tecnològiques per accelerar la implementació de les històries clíniques electròniques als territoris i províncies del Canadà.

Comissió Europea
Branca executiva de la Unió Europea. òrgan responsable de proposar la legislació, aplicacar les decisions, defensar els tractats de la Unió i, en general, encarregar-se del día a dia de la Unió.

HIMSS
Organització nordamericana sense ànim de lucre dedicada a la promoció i millor comprensió dels sistemes de gestió de la informació en salut.

The e-Health Scientific Society
Associació amb seu a Dubai que agrupa organitzacions nacionals i internacionals de salut electrònica i professionals, amb l'objectiu de promoure el concepte d'e-Salut des d'un enfocament global i integrat.

European MHealth Alliance
La European MHealth Alliance és una iniciativa dissenyada per donar suport i promoure una major incorporació de la salut i el benestar -inclòs l'esport i el fitness- els productes, serveis, aplicacions i la innovació a tot Europa. EuMHA és una organització sense ànim de lucre que es concentrarà en el desenvolupament econòmic del sector mHealth.

Xarxes

European Health Telematics Association  (EHTEL)
Organització europea que intervé com a fòrum de comunicació de diverses entitats i col·lectius, proveint de lideratge i treball en xarxa a a organitzacions, institucions i actors que a nivell individual es dediquen a la millora dels serveis de salut mitjançant eHealth.

Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS)
Associcació no lucrativa de caire científic, formada per professionals tècnics o sanitaris amb interès per millorar i promoure l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'entorn sanitari

Continua Health Alliance
Organització formada per líders de la indústria tecnològica, dispositius mèdics i atenció en la salut, que treballa per implementar la telesalut a regions estratègiques.