TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Innovació > Internacional > TicSalut en projectes Europeus

TicSalut en projectes Europeus

La Fundació TicSalut participa en diversos projectes europeus en col·laboració amb entitats d'altres països que promouen la eSalut.

Projectes en curs

 • m-RESIST: Mobile Therapeutic Attention for Pacients with Treatment Resistant Ezquizofrenia

  El projecte m-RESIST (Mobile Therapeutic Attention for Pacients with Treatment Resistant Ezquizofrenia) és un projecte europeu que té per objectiu desenvolupar un programa terapèutic que, amb el suport de dispositius mòbils, involucri activament als pacients amb esquizofrènia resistent al tractament i als seus cuidadors, per tal que siguin capaços d’autogestionar millor la seva malaltia. m-RESIST implementarà un model d'anàlisi per avançar en la comprensió de l’esquizofrènia resistent i predir el comportament de la malaltia.

  La solució m-RESIST serà testejada en 3 pilots amb usuaris reals que es portaran a terme a Catalunya, Israel i Hongria.

 • ASSEHS

  Activació de les estratègies d’estratificació i resultats de les intervencions en pacients fràgils dels serveis sanitaris (ASSEHS) és un projecte europeu per estudiar les estratègies i eines d’estratificació actuals i els reptes per estendre el seu ús i l’aplicació a pacients fràgils. 

 • UNWIRED Health

  UNWIRED Health re-dissenyarà la prestació d'atenció sanitària, introduïnt una ruta d'atenció mòbil als consumidors.

 • DECIPHER

  Distributed European Community Individual Patient Healthcare Electronic Record

 • Antilope

  Adoption and take up of standards and profiles for eHealth Interoperability

 • FATE

  FATE, "Fall Detector For the Elderly", és un projecte que neix amb l'objectiu principal de detectar correctament les caigudes que es donen entre les persones grans.

 • E-NO FALLS

  European Network fOr FALL Prevention, Intervention & Security

 • MOMENTUM

  Momentum és una xarxa oberta que expandirà el parternariat inicial en un ampli fòrum que incorporarà autoritats, professionals internacionals i xarxes de pacients i de professionals.

 • CASA

  Consortium for Assisted Solutions Adoption

 • Home Sweet Home

  Health monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at HOME

 • Renewing Health

  Desplegament i validació a gran escala de serveis de telemedicina. Avaluació de l’impacte de la provisió de serveis de telemedicina mitjançant la metodologia d’avaluació MAST

 • NEXES

  L’objectiu de NEXES ha estat desplegar un pilot de serveis d’assistència sanitària integrada (Integrated Care Services) amb el suport de tecnologies de la informació.

 • epSOS

  El projecte epSOS ha consensuat, en l’àmbit europeu, els aspectes tècnics, legals i organitzatius per a les àrees de salut en línia dels serveis transfronterers següents: la història clínica resumida (accés a dades mèdiques rellevants per al tractament del pacient) i la prescripció i dispensació electrònica de medicaments.

Projectes Tancats

 • Rehabilitation gaming system

  El sistema de joc de Rehabilitació (RGS) és una eina de rehabilitació dels dèficits motors de les extremitats superiors després d'una lesió cerebral a causa d'un vessament cerebral.

 • CLEAR

  Clinical Leading Environment for the Assessment and validation of Rehabilitation Protocols for home care

 • RTF

  Regional Telemedicine Forum és una col·laboració de nou regions europees que té com a objectiu preparar unes Directrius de Bones Pràctiques i recomanacions de polítiques que abordin els desafiaments clau que impedeixen un ús més ampli de la telemedicina.