TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Oficina mHealth.cat > Notícies

← Tornar a llistat de notícies

05-05-2016

Estudi de la OMS sobre el desenvolupament de les noves tendències en mHealth

En aquest informe presenta els resultats obtinguts de l’enquesta de salut online que es va realitzar a l’any 2015.

L’OMS ha presentat un informe sobre el desenvolupament de les noves tendències en salut i en la salut digital (esalut) a Europa. En aquest informe presenta els resultats obtinguts de l’enquesta de salut online que es va realitzar a l’any 2015.

Tot i que hi ha diversos capítols dedicats a salut online (Història Clínica Compartida, Telemedicina, eLearning en salut, Social media en salut...) ens hem volgut centrar en el capítol dedicat a la mHealth, per poder veure quina és la tendència i quines són les inquietuds del sector.  

Els resultats d’aquest apartat demostren que els estats europeus encara no tenen cap estratègia nacional en mHealth, sinó que aquestes s’alineen amb les polítiques de eHealth o amb el Pla de Telemedicina. No obstant això, a Catalunya es va aprovar a l’any 2015 el Pla Mestre de Mobilitat de Catalunya, que és la primera estratègia impulsada a Europa sobre mHealth. 

També, des de l’Oficina mHealth.cat volem fer ressò que estudis com aquest ens han de marcar el camí a seguir per aconseguir que la mHealth sigui una realitat, alineant la nostra estratègia amb l’europea i aprenent de les bones practiques, així com de les lliçons apreses per part dels altres països. Per conèixer com està el sector mòbil en salut a Catalunya hem fet una enquesta a la que us convidem a respondre

Compartir