TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Oficina mHealth.cat > Notícies

← Tornar a llistat de notícies

01-03-2017

Les APPS de cardiologia, medicina familiar i comunitària o salut i esport, les especialitats amb més creixement durant el 2016

Els centres sanitaris i laboratoris se centren en el desenvolupament d’apps que engloben una malaltia o patologia concret

Al 2014 vam obrir la porta a la difusió de la mhealth amb l’Observatori d’Apps, on donàvem a conèixer totes aquelles apps en salut que existien al llarg del territori català i també internacionalment.

Un dels objectius del 2014 va ser dissenyar el Pla Mestre de Mobilitat en Salut i Social, alineats amb l’estratègia del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, i per encàrrec del Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família. D’aquest objectiu en va sorgir l’Observatori d’Apps i projectes de Salut, que amb la col·laboració de la Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWC) aglutinava tots els projectes de mobilitat i d’apps que es desenvolupessin al sector salut i també al social.

Aquest observatori ha anat creixent a poc a poc centralitzant-se en les apps catalanes per sobre de les estrangeres. Hem arribat a tenir 237 apps, de les quals 77 són catalanes, de nova creació aquest passat 2016. 

Les apps que han tingut un creixement més elevat aquest 2016, i que a més corresponen a APP catalanes, són les apps amb especialitats de Cardiologia,  Medicina Familiar i Comunitària,  Salut i esport i Salut Pública/ Epidemiologia/ Prevenció amb més de 10 aplicacions noves en cada especialitat.

Alguns exemples d’aplicacions que han entrat a formar part de l’observatori aquest 2016 amb especialitats de més creixement són:

RIBEFOOD-2013: és una eina informàtica centrada en l'optimització personalitzada de la dieta d'un individu en funció dels riscos dels contaminants ambientals a través de la ingesta d'aliments i els beneficis de la ingesta de nutrients. Inclou mòduls específics per a les persones amb trastorns de salut, com la hipertensió, la diabetis, la malaltia celíaca o intoleràncies / al·lèrgies relacionades amb els aliments

YOTECUIDO ALZHÉIMER: App gratuïta d'informació i ajuda en el dia convivint amb l'Alzheimer. Pensada per a cuidadors familiars de malalts d'Alzheimer i persones diagnosticades de la malaltia (en fase inicial). L'app ofereix informació pràctica per resoldre dubtes sobre alimentació, habitatge, comunicació, cures, infermeria i recursos legals i socials disponibles.

ONCOSERVER: una aplicació web per la gestió d'un registre de tumors. OncoServer està basat en tecnologia de codi obert, amb una llicència d'ús lliure.

CARDIOCITY112: Proporciona eines al ciutadà enfront una aturada cardíaca. Permet avisar al servei d'emergències mèdiques (112), localitza els desfibril·ladors més propers i avisa a personal  format que es trobi a prop per poder ajudar a la víctima

GENHEM: Manual pràctic de genètica hematològica en format app que en 39 capítols escull tant la descripció pràctica de les tècniques utilitzades en els laboratoris de citogenètica i biologia molecular com les principals anomalies citogenètiques de les diferents patologies hematologies (OMS), i la seva implicació clínica i terapèutica. 

INSPIRAPP: App de seguiment del compliment farmacològic i no farmacologic que ajuda a motivar l'adherencia terapéutica de pacients amb MPOC i aporta dades objectives al metge sobre el compliment terapèutic dels seus pacients

MYOSA: és una aplicació gratuïta que facilita el seguiment de la teràpia amb CPAP. Poden utilitzar-la tant professionals mèdics com persones cuidadores o pacients. Ofereix acompanyament i recursos formatius per a pacients i cuidadors, i permet als metges controlar en temps real com es desenvolupa el tractament.

RESPIRAPP: Guia d'orientació i suport per deixar de fumar recolzada en un procés de duració limitada, que inclou registre, avaluació, quatre fases o reptes i ajuda o consells.

2RESCAPP: App mòbil, gratuïta i multiplataforma, la funció de la qual és simplement guiar l'actuació de la persona que presència o detecta la sobredosi per opiacis, tenint en compte que es tracta d'una situació d'urgència. I això és possible mitjançant un ajut visual i auditiu, que es llança simplement amb executar l'app, i que segueix un algoritme lògic d'actuació específic en aquest cas d'urgència.

BATEC: és una aplicació pel smartphone, que un cop instal·lada s’encarregarà de enviar un SMS d’alerta a la persona que s’hagi configurat prèviament, en cas de detectar que el portador del smartphone té una anomalia.

QUITNOW! : una comunitat amb més de dos milions de persones que ja han deixat de fumar gràcies a la seva voluntat i missatges d'ànim que reben i donen al xat.

ESPIRO: L'espirometria, es la prova bàsica per al maneig en atenció primària (AP) del pacient amb patologia respiratòria obstructiva.

ALERHTA: és una aplicació d'ajuda a la població hipertensa, facilitant el seguiment i control de la hipertensió arterial (HTA). Un bon control és de vital importància per evitar el risc de patir un accident cardiovascular.

DIÁLISIS 24H: és una app per al suport i ajuda del pacient renal en diàlisi. És una aplicació mòbil totalment gratuïta que neix amb el reconeixement a la Innovació en Gestió Hospitalària, categoria en la qual va obtenir el Primer Premi en la IV Convocatòria dels Premis Hinnovar organitzats per l'empresa Novartis Pharmaceuticals.

Amb aquest creixement es pot comprovar la intenció de molts centres a crear aplicacions centrades en problemàtiques mèdiques concretes, ja que les aplicacions que engloben una malaltia o patologia estan creades per a centres sanitaris o laboratoris, quan les aplicacions més genèriques (sobre cura de la salut en general o fitness) són creades per part de desenvolupadors d’altres àmbits més tecnològics.

L’Observatori d’Apps i Projectes de Mobilitat continua creixent i convida a tots els desenvolupadors o coneixedors d’apps de salut i social que ens facin arribar informació d’apps que no estigui contemplades en aquest observatori i així anar creixent.

Compartir

Les especialitats que més han crescut aquest 2016

Les especialitats que més han crescut aquest 2016