TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Portal AppSalut

Portal AppSalut

L’aprovació a inicis del 2015 del Pla de Mobilitat mHealth.cat per part del Govern permet apropar els serveis sanitaris i de benestar a les persones a través de tecnologies de mobilitat i al mateix temps facilitar la transformació dels diferents processos assistencials i socials per aconseguir una atenció integrada i pròxima al pacient.

En aquest marc neix el Portal AppSalut, un aparador d’aplicacions del sector de la salut i de benestar social amb l’objectiu de fomentar que la ciutadania tingui cura de la seva salut, fent-la conscient i corresponsable de la seva pròpia salut. Totes les aplicacions que apareixen en aquest aparador hauran de superar un procés d’acreditació de qualitat que estableixi un entorn segur i de confiança per usar aquesta tecnologia. A diferència de l’apartat Apps i Projectes de mobilitat, on es presenten projectes que es desenvolupen al sector salut i també al social, les apps que apareixen en el Portal AppSalut han passat per un procés d’acreditació. Aquesta acreditació estableix un entorn segur i de confiança en l’ús d’aquesta tecnologia. Alhora es tracta d’aplicacions disponibles de manera totalment gratuïta, tant per dispositius iOS com Android. 

Les dades generades pels ciutadans mitjançant l’ús de les aplicacions podran ser visualitzades pels professionals i integrades a la història clínica de l’usuari, sempre que el ciutadà així ho permeti, a través de la Plataforma de Salud Digital.