TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Oficina mHealth.cat > Portal AppSalut > variables mobilitat

Variables de mobilitat

Amb l’objectiu de garantir un intercanvi coherent de les variables de les aplicacions i dispositius mòbils amb la Plataforma de Salut Digital, des de l’Oficina mHealth.cat i l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat s’han definit un subconjunt de variables mHealth. Aquestes variables estan codificades utilitzant vocabularis controlats que en garanteixen la identificació de manera única. SNOMED CT és el vocabulari de referència utilitzat en el subconjunt, però també es contemplen altres classificacions i terminologies com CIM-9-MC, CIM-10, LOINC, ATC o CIAP-2.

Al següent enllaç podeu consultar el document de preguntes freqüents sobre variables mHealth: FAQ variables mHealth

També podeu consultar el cens de vocabularis controlats amb més informació sobre les classificacions i terminologies.