TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > APPs and mobility projects

APPs and mobility projects

← Back to list

epSOS

El projecte epSOS ha consensuat a nivell europeu els aspectes tècnics, legals i organitzatius per a les següents àrees de eSalut, en serveis transfronterers: Història Clínica Resumida ( Accés a dades mèdiques rellevants per al tractament del pacient), i Prescripció i Dispensació electrònica de medicaments.

Current Status: Piloting
Inici: 2008 - Final: 2013

Objectives

Per assolir la fita d’epSOS - que és l’intercanvi transfronterer de dades de salut - les entitats proveïdores de serveis sanitaris que participen en el projecte cooperen compartint les seves dades per provar el servei.

Per primera vegada els europeus podran utilitzar aquests serveis transfronterers quan necessitin serveis sanitaris en qualsevol dels països participants en epSOS que visiti per turisme, per negocis, per estudis, o bé com a viatger en rodalies transfrontereres.

En el projecte es comprovaran extensivament durant un any tots els aspectes tècnics, legals i organitzatius per a les següents àrees de eSalut Història Clínica Resumida :

  • Accés a dades mèdiques rellevants per al tractament del pacient
  • Serveis transfronterers de prescripció i dispensació electrònica de medicaments

També posteriorment es testejaran els següents serveis transfronters

  • Integració dels serveis d'emergència 112
  • Integració de la targeta sanitària europea (EHIC)
  • Accés del pacient a les seves dades mèdiques
Tipus de projecteTipus d'intervencióLínia Pla de SalutEdat de la població
Mobility
Organizational / Process
Specialized Care
Primary
Increased focus on patients and familiesAll
Pressupost globalTipus de Finançament
36,5 milions €Europeu (CIP-LSP)

Participating centers: Hospital de Blanes, Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, Hospital de Calella, Hospital de Santa Tecla i Sant Pau

Result

El projecte ha demostrat que es possible millorar la qualitat i la seguretat de la assistència sanitària de pacients que estan fora del país en el que tenen la seva residència habitual.

epSOS ajuda als professionals sanitaris à a proporcionar una millor atenció sanitària als pacients estrangers, permetent-li accés a la seva Historia Clínica Resumida. Per altra banda, epSOS li ofereix una varietat d’avantatges addicionals:

Accés a la Historia Clínica Resumida i a las receptes actives del pacient amb la fi de millorar la presa de decisions del diagnòstic, basat en les dades clíniques rellevants que té el pacient al seu país d’origen.

Capacitat per identificar al pacient en el país de origen i consultar les dades de salut rellevants, fent ús de les eines integrades en el seu lloc de treball o vía Internet a través del portal epSOS. Tot això està subjecte a normes estrictes de seguretat.

Assistència per obtenir el consentiment del pacient per rebre els serveis sanitaris.

Accés a un servei líder recolzat per la Comissió Europea, fent ús del entorn informàtic familiar o a través del portal epSOS.

Accés a les dades del pacient i a la informació de Salut Electrònica en el idioma propi i amb còpia del original. › Millor atenció al pacient mitjançant l’assistència sanitària transfronterera e intercanvi de dades.

Millora en l’ús de recursos en la prestació d’assistència sanitària a pacients estrangers.

Augment de la seguretat mitjançant l’ús d’un sistema electrònic de dades de pacients.

Other weblinks

epSOS

Specialty
---
Areas of interest
---