TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > APPs and mobility projects

APPs and mobility projects

← Back to list

Consulta online

Consulta mèdica o d'infermeria, no presencial, amb el professional assignat amb registre automatitzat a la historia clinica electronica

Current Status: Ongoing
Inici: 09/04/2012

Center developer: PAMEM
Contact Person: Mercè Abizanda González (ELIMINAR)

Objectives

Aquest nou tipus de consulta s’ha plantejat com facilitadora de l’atenció als pacients, especialment als crònics, i com a assegurament d’un registre de tota la informació.

Des de la perspectiva del ciutadà: aconseguir accessibilitat, continuïtat, personalització i autocura del pacient que vulgui adoptar aquest avenç tecnològic evitant els riscos, incomoditats i despeses corresponents als desplaçaments d’ell mateix i/o dels cuidadors.

Des de la vessant dels professionals sanitaris, agilitzem l’atenció, reduim les tasques de escàs valor afegit, optimitzem les agendes i establim un model de presa de decisions compartida.

Tipus de projecteTipus d'intervencióLínia Pla de SalutEdat de la població
Telemedicine
Web 2.0
Mobility
Integration / digital information
PrimaryObjectives and health programs
A system more closely targeted at chronic illness
Increased focus on patients and families
Information sharing, transparency and evaluation
All
Tipus de Finançament
Own

Participating centers: CAP Barceloneta, CAP Vila Olímpica, CAP Larrard

Other weblinks

Consulta online

Specialty
---
Areas of interest
---