TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

SMS per reprogramar cites

Current Status: Ongoing
Inici: 01/06/2011

Center developer: Hospital Asil de Granollers
Contact Person: Pau Blasi (ELIMINAR)

Description

L’Hospital General de Granollers feia servir habitualment, per comunicar-se amb els pacients trucades telefòniques amb 24/48 hores d’antelació, mitjançant el personal d’atenció al pacient i enviament de cartes amb especificacions escrites de la cita, amb, com a mínim, dues setmanes d’antelació. L’objectiu d’aquestes trucades i cartes era informar de forma àgil, fiable i eficient als seus pacients.

Més tard es va donar el mateix servei a l'Hospital de Sant Celoni

Objectives

Aquest sistema plantejava importants costos i limitacions (com assegurar que el pacient ha rebut la informació...); per aquesta raó l’Hospital va contactar Lona Systems per contractar el seu sistema de missatgeria instantània bidireccional al mòbil: els SMiS (SMS intel·ligents). Els SMS són un sistema de comunicació immediata universal que, en el cas de serveis mèdics, es permet:

  • Fer recordatoris, confirmacions de visita, reprogramacions.
  • Control de pacients d’alt risc amb avisis d’alarmes
  • Recordatori de vacunacions i de medicacions
  • Peticions de cites proactivament per part del pacient.
  • Enquestes de satisfacció de pacients i empleats