TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

TeleDiagnòstic: Informa TACs en remot

Current Status: Ongoing
Inici: Abril 2006

Center developer: Hospital Asil de Granollers
Contact Person: Xavier Pruna Comella (ELIMINAR)

Description

El Hospital de Granollers disposa de presencia d'especialistes en Radiodiagnòstic en horari de 8 a 21h els dies laborables essent necesari el poder garantir una valoració especiliatzada de la tècnica més resolutiva per les urgències radiològiques (TAC) les nits, els festius i caps de setmana.

Objectives

Garantir valoració radiològica de estudis de TC urgents 24x7x365, comptant amb suport a la nit, cap de setmana i festius de UDIAT.

Especialitat
Imaging
Tipus de Finançament
Own

Result

Cobertura realitzada segons circuts establerts des de l'Abril del 2006 fins enguany.