TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Sistema Cloud per Primaria

Current Status: Ongoing
Inici: 08/2012

Center developer: EAP Vallcarca
Contact Person: David Orri (ELIMINAR)

Description

Sistema web 100%. Connectivitat segura als centres. Sistema redundat (Actiu - Actiu) i eficienciat per grans volums de dades. Evolutiu garantit amb les necesitats tecnològiques i funcionals que estableixin els usuaris i els òrgans de contratació de proveïdors públics.

Objectives

Alinear les solucions que produim a la realitat tecnològica mundial. Proveïr als nostres clients d'una solució global que  no només sigui un aplicatiu alineat a les seves necessitats, sinó que integri la connectivitat, el centre de procés de dades i el suport a l'usuari. Permetre que l'única preocupació de l'usuari sigui la de disposar d'un dispositiu amb explorador web per fer ús del seu sistema de gestió.

Tipus de Finançament
Own