TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Xarxa social de Fibromiàlgia


Inici: 01/06/2013 - Final: 31/12/2013

Center developer: Direcció d'Atenció Primària de les Terres de l'Ebre
Contact Person: Jordi Baucells (ELIMINAR)

Description

La xarxa social de Fibromiàlgia és una xarxa social creada per la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut, amb la col·laboració de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i la Fundació Pere Mata.

La xarxa social vol ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb Fibromiàlgia i s’ho proposa oferint un espai d’interacció entre les persones, on intercanviar experiències, idees, preocupacions, etc. A més, en aquest espai també trobaran els professionals amb qui es relacionen per tractar el seu problema de salut, podent interaccionar amb ells en els espais públics, o bé directament per consultar qualsevol tema personal.

La xarxa social no és però, una substitució de la consulta presencial al professional corresponent. S’ha d’entendre com una eina addicional a l’atenció assistencial que es dóna i que se seguirà donant a les persones amb Fibromiàlgia.

Objectives

La xarxa social ofereix els següents serveis:

  • Un grup general al qual pertanyen totes les usuàries, el principal espai d’interacció entre totes les persones que formen part de la xarxa social
  • Grups addicionals als quals poden afegir-se les usuàries de la xarxa social
  • Possibilitat de comunicar-se directament amb un professional per tractar un tema de forma privada
  • Un perfil personal
Tipus de Finançament
Department of Health