TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

CareCloud

Current Status: Piloting
Inici: 01/08/2012 - Final: 31/12/2014

Center developer: Institut Guttmann
Contact Person: José Maria Tormos (ELIMINAR)

Description

El present treball té com a objectiu la creació d'una plataforma que donarà suport als cuidadors infromals de persones amb una discapacitat d'origen neurològic, i a persones que requereixen ajuda de tercers pel desenvolupament de les activitats de la vida diària i d'auto-cura. El sistema que s'està desenvolupant preveu aportar innovacions i avantatges al cuidador informal de persones que sofreixen discapacitats que modernitzarà la forma que es gestionen totes les activitats del cuidador. Dir que la cura domiciliària de les persones amb discapacitat involucra profuundament al cuidador infromal, que entra en el risc de sofrir greus episodis de depressió. A més, el cuidador informal experimenta altes tases d'absentisme laboral el que porta a un increment dels costos associats a la cura del pacient. En aquest context, resulta fundamental desenvolupar els nous serveis de suport als cuidadors infromals per ajudar-los en les feines de cura, aconseguint reduïr així els seus nivells de sobrecarga i la inseguretat que a vegades sofreixen.

El desenvolupament del projecte permetrà la creació d'una plataforma innovadora de suport al cuidador informal de les persones amb discapacitat que modernitzarà la forma en que es gestionen els serveis assistencials i optimitzarà els recursos existents a través de l'aplicació de les TIC i les tècniques integrals de gestió de serveis.

El nou sistema de suport social al col·lectiu de cuidadors informals consisteix en una plataforma que proporcionarà un programa de formació estructurat, a partir de continguts específics en format multimèdia als que es tindrà accés a través de l'ús de la plataforma.

Objectives

L'objectiu del projecte CareCoud és la creació d'una plataforma que doni suport als cuidadors informals de persones amb una discapacitat d'origen neurològic, persones que requereixen ajuda de tercers pel desenvolupament de les activitats de vida diària i auto-cura. Per això es portaran a terme el disseny, el desenvolupament i la distribució de continguts, mitjançant la creació d'una plataforma cloud computing que permeti compartir coneixement i eines orientades a la millora de la qualitat de les cures dels cuidadors que reben les persones en situació de dependència, la seva qualitat de vida i la del seu cuidador. Aquesta plataforma permetrà la generació de coneixement sobre les intervencions amb major impacte positiu en cada un dels camps mencionats.

Pressupost globalTipus de Finançament
1.743.471€Espanyol (INNPACTO)

Result

En curs