TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Consultes sense pacient

Current Status: Ongoing
Inici: 1/1/2013 - Final: 31/12/2013

Center developer: Hospital Tortosa Verge de la Cinta
Contact Person: Jordi Baucells (ELIMINAR)

Description

Un professional vol fer una consulta sobre un pacient a un especialista. Cada professional pot interactuar amb un o més hospitals.
Dintre de cada servei hi pot haver diferents tipus de consulta configurades amb documentacions i camps específics, obligatòries o no.
Cerca el pacient a l'aplicació i completa el formulari amb les dades específiques per al servei i tipus de consulta.
L'Especialista del servei especificat, veu un llistat de consultes pendents que pot consultar i respondre i rep un correu electrònic informant-lo.
Un cop l'especialista respon la consulta, el professional que l'ha realitzat pot veure'n la resposta.
La consulta es pot reiniciar o continuar i manté la informació anterior i l'evolució dels estats.

Objectives

Proporcionar una interfície per poder fer consultes als serveis d'especialistes de l'Hospital Verge de la Cinta o d'altres centres hospitalaris des dels diferents centres d'Atenció Primària, altres serveis o altres hospitals.
Proporcionar als especialistes una eina per fer i gestionar consultes sense pacient adaptades a les seves necessitats.
Poder consultar i gestionar les diferents peticions que s'han realitzat per cada pacient.

Tipus de Finançament
Català