TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Teleconsultes

Current Status: Ongoing
Inici: maig 2013

Center developer: Consorci Sanitari del Garraf
Contact Person: Catalina Serra (ELIMINAR)

Description

A partir d'una plataforma tenim un aplicatiu que integra eCAP i el nostre HIS del hospital. Des de Atenció Primària accedeixen a traves del propi eCAP, hi ha un botó i fan la solicitud com una mena de mail. L'especialista ho reb a la seva sessio de HIS i fa la resposta. Es poden adjuntar imatges de manera manual, és el cas de les fotografies o bé arrossegar arxius del propi eCAP.

Objectives

Augmentar la resolució a primers nivells del territori. Reduir el temps d'espera per les primeres visites de les especialitats que participen en el projecte. Dermatologia, oftalmologia, traumatologia, geriatria, cardiologia, reumatologia, endocrinologia. Reduir la llista d'espera per a patologies que es poden resoldre des de l'Atenció Primària sense necessitat de proves i amb seguretat. Evitar trasllats innecessaris de pacients ancians, estalvi costos transport ambulàncies.

Tipus de Finançament
Own

Result

1051 teleconsultes amb un temps mig de resposta de 4 dies (el compromís va ser de 8)

indicador de resolucio:

· telederma un 58% resolt virtualment i estalvia visita presencial

· teleoftalmo en un 52%

· i en el cas de COT puja a un 56% que s'estalvia la visita i es resol online.

taxa de primeres front teleconsultes:

· Teledermato 4,3%

· teleoftalmo 3,2%

· teletrauma 3,3%

les dades es poden calcular per ABS i per poblacio assignada de cada ABS d'aquesta manera també ajudaria a gestionar-se una possible agenda especifica per cada ABS.