TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Salut+Social

Current Status: En desplegament
Inici: 01/01/2014

Center developer: Direcció d'Atenció Primària de les Terres de l'Ebre
Contact Person: Jordi Baucells (ELIMINAR)

Description

Creació d'un circuit i d'una eina per a la col·laboració de l'Atenció Primària de les Terres de l’Ebre i els serveis socials dels ajuntaments per a l'atenció d'usuaris PCC/MACA i/o amb necessitat d'atenció domiciliària.

Objectives

Millorar l'assistència als usuaris PCC i MACA mitjançant la coordinació de tots els professionals implicats (infermeria, atenció domiciliària i assistència social).
Facilitar la compartició de la informació dels usuaris PCC i MACA entre els diferents proveïdors que els atenen, tot gestionant qui hi pot accedir i com.
Evitar duplicitats d'informació entre la tasca dels assistents socials (ajuntaments) i els professionals sanitaris (l'ICS).

Tipus de Finançament
Català