TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Blog CAP Passeig de Sant Joan

Current Status: Ongoing
Inici: 01/06/2013

Center developer: CAP Sant Joan
Contact Person: Elisabet Cólera / Maribel Español

Description

Per tal de donar resposta a la creixent demanda d'informació de contingut sanitari a través de la xarxa, el CAP Passeig de Sant Joan ha creat el seu propi blog. Un grup multidisciplinari genera informació de salut per tal d'arribar al màxim de població possible, així com informar sobre les novetats i activitats del centre.

Objectives

Generar informació de salut de qualitat a la xarxa

Tipus de Finançament
Own

Result

18.950 visites