TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

ADA – Adaptive Smart Assistive Systems for Disabled People in Autonomous Movement

Current Status: Completed
Inici: 2006 - Final: 2008

Center developer: Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat
Contact Person: Cecilio Angulo (ELIMINAR)

Description

Projecte adaptatiu d’assistència al desplaçament autònom mitjançant el desenvolupament d’una xarxa de sensors corporals intel·ligents amb els quals s'obté informació sobre on és l'usuari i sobre les seves constants vitals. L'equip ajudarà en el seguiment de persones amb risc de caigudes o en procés de rehabilitació d'alguna fractura

Objectives

Desenvolupar estructures de control per ser usades en xarxes de sensors corporals per monitoritzar el pas i la postura (elements físics vestibles)

Avaluació de tècniques pel moviment autònom de vehicles robòtics d’assistència a la mobilitat

Disseny de mètriques d’avaluació per qualsevol sistema de mobilitat des d’un punt de vista biomèdic: físic, mesurant i analitzant paràmetres corporals dels individus com l’activitat cerebral, cardíaca o respiratòria, i psicològic, avaluant i analitzant emocions, sentiments i l’experiència de l’usuari.

Actualment s'està emprant sobre pacients associats a diferents projectes (AAAL.HELP, FIS.MoMoPa, FP7.Caalyx-MV).

Especialitat
Physical Medicine and Rehabilitation
Tipus de Finançament
Europeu (Projecte europeu AAL)