TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Interconsultes primària

Current Status: Ongoing
Inici: 1/5/2015

Center developer: Hospital de Sant Celoni
Contact Person: Jofre González Iglesias (ELIMINAR)

Description

Petició d'interconsultes des de centres de primària de la zona cap els nostres especialistes amb possibilitat d'adjuntar documents informatius, descripció de motiu de la interconsulta i notificació tant de recepció com de resultats aprofitant la HCCàpita.

Objectives

Millorar la comunicació entre primària i especilitzada. Evitar el desplaçament de pacients. Evitar costos en proves si l'especialista considera que no són necessaries. Derivació cap a l'especialista en cas que ho consideri oportú

Tipus de Finançament
Own