TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

TOT HEALTH

Current Status: Draft
Inici: 07/01/2016

Description

Plataforma integradora de dades mèdiques ( historial ) i funcionalitats interconnectades que complementen i interaccionen amb aquestes dades ( teleassitència, prediagnòstics, medicació i receptes, notificacions i alarmes )

Objectives

Centralització i disponibilitat de tota la informació de l'historial clínic del pacient ( sistemes públic i privat de salut ) i interacció d'aquestes dades per facilitar decisions clíniques i prediagnòstics.

Tipus de Finançament
Own