TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

FesKits_Estimulació cognitiva

Current Status: Ongoing
Inici: 2004

Center developer: Corporació Fisiogestión
Contact Person: Elena Pujol (ELIMINAR)

Description

Es tracta d’un mètode per realitzar tractaments d’estimulació cognitiva online, amb el suport i acompanyament d’un tutor virtual.
Els tractaments FesKits s’estructuren en mòduls de 30 sessions de treball. Al finalitzar un mòdul es pot accedir a un altre. 
La sessió té una durada de entre 30 i 50 minuts, segons el perfil de cada usuari. En cada sessió es treballen els diferents dominis cognitius: atenció, memòria, llenguatge, càlcul i funcions executives, aconseguint una estimulació cognitiva global. El sistema va proposant tasques de complexitat creixent en la mesura en que la persona va resolent adequadament els exercicis. La progressió és independent en cada domini. El sistema s’adapta al perfil cognitiu de cada persona. 
Un tutor virtual fa el seguiment i dona suport durant tot el procés i elabora un informe al final de tractament.
Actualment disposem de 37 tractaments corresponents a 6 perfils cognitius diferents.

Objectives

  • Optimitzar el rendiment de les habilitats cognitives preservades
  • Estimular i activar les habilitats compromeses
  • Fomentar la capacitat de treball autònom i l’autoestima
  • Afavorir l’adquisició d’hàbits d’aprenentatge
  • Augmentar la motivació i implicació de la persona en el treball d’estimulació
Tipus de Finançament
Own