TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Lya2

Current Status: Ongoing
Inici: 2007

Center developer: Lya2 Sistemas de Información SL
Contact Person: Jordi Vallès (ELIMINAR)

Description

És una plataforma digital per facilitar l'organització del treball dels departaments mèdics dels centres sanitaris. La plataforma distribueix tasques per disponibilitat i per especialització. Es posen els calendaris de les reunions i sessions clíniques, es gestionen les vacances, etc. Serveix també de magatzem de protocols. Els usuaris reben la planificació, interactuen intercanviant activitats o demanant persones que vulguin fer guàrdies o activitat extra. Automatitza la distribució d'activitats rotatòries i també serveix de sistema d'alertes i comunicació entre usuaris, facilita la consulta de protocols des de web, tablets, mòbils etc.

Objectives

Crear una eina per millorar la organització interna dels departaments mèdics dels hospitals: distribució de tasques prioritzant especialització. Obrir sistemes de comunicació entre els membres de un departament: Sessions clíniques, Protocols canvis de activitat etc.    

Result

Web
Intranet
APP

31 departaments mèdics a Catalunya
21 departaments mèdics fora de Catalunya
1 departament mèdic a Buenos Aires
3.000 profesionals que ho utilitzen diàriament