TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Atenció continuada en un CAP

Current Status: Piloting

Center developer: CAP Llançà

Description

Amb la posta en marxa del AC Alt Empordà, es reordena el CAP Llançà centralitzat en un únic punt l'AC. El consultori local de Portbou deixa de prestar l'AC de localització i passa a donar atenció d'infermeria des de les 8 a les 20h. De 15h a 20h gestiona consultes mitjançant un sistema de telemedicina.

Objectives

L’atenció als pacients és a través d’una plataforma d’internet, amb videoconferències. Amb una primera consulta des del consultori de Portbou es fan les consultes al CAP Llançà, que respon els dubtes o els deriva cap a consulta al CAP o l’Hospital.

Especialitat
Family and Community Medicine

Result

En aquest període han estat tractats 206 visites, de les quals 16% van ser derivades a l'hospital i un 6% al CAP de Llançà. Un 78% van ser resoltes totalment pel nou model de telemedicina.