TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Hospital VIHrtual

Current Status: Ongoing

Center developer: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Contact Person: Agathe León (ELIMINAR)

Description

És una aplicació informàtica pionera al món que permet el control integral i multidisciplinari del pacient infectat pel VIH a través de Internet. El pacient disposa del seu historial mèdic complert i pot realitzar visites mèdiques amb el seu infectòleg, farmacòleg, psiquiatre i amb infermeria de l’hospital sense desplaçar-se a l’hospital, a través de videoconferències. És un aplicatiu integrat amb el SAP de l’hospital, de tal manera que la informació clínica dels pacients és actualitzada automàticament.

Es va realitzar al 2007 un estudi clínic pilot randomitzat i creuat en el que es va comparar el control clínic dels pacients via virtual versus el control presencial hospitalari habitual (Leon A, et al. PLoS One 2011;64 (1): e14515). Es va comprovar l’ estabilitat des d’un punt de vista clínic (resistències i adherència a la medicació, paràmetres immunològics i virològics), psicològic (a traves de qüestionaris validats) i de consum de recursos sanitaris (consultes a urgències, ingressos) amb el sistema virtual.

Tipus de Finançament
Own