TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Consultoria Endocrinològica

Current Status: Piloting

Center developer: Hospital Universitari Josep Trueta
Contact Person: Wifredo Ricart Engel (ELIMINAR)

Description

Introduir la videoconferència com a eina de comunicació interprofessional en substitució dels desplaçaments dels professionals endocrinòlegs a les ABS per a la realització de consultoria amb els professionals d'Assistència Primària.

Objectives

En una ABS de la Gerència Territorial de Girona (Sant Feliu de Guíxols), s'han substituit les sessions de consultoria amb desplaçament d'endocrinòleg per sessions de videoconferència.

Es manté el tancament d'agendes dels professionals inclosos per tal de tenir un temps reservat per a aquesta activitat i es fa en base a una agenda de pacients a comentar que es registren.

Result

L'avaluació als 6 mesos d'aquesta activitat mostra que és factible i que no comporta una davallada de l'activitat registrada. Hi ha una reducció significativa del temps dedicat a desplaçament i de les despeses associades.