TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Cardiologia pediàtrica

Current Status: Ongoing
Inici: 2005

Center developer: Hospital general de la Vall d'Hebrón

Description

Des de l'Hospital de la Vall d'Hebrón es poden dirigir i valorar les exploracions que es fan als pacients, nens afectats de cardiologia congènita.

Presentació dels casos de manera similar a una visita presencial a nivell de consultes externes. Aquesta presentació es realitza un dia a la setmana , durant dues hores. La sessió consta de tres parts diferenciades:

  1. Presentació del cas amb història clínica, exploració i transmissió en temps real de les imatges d’ecocardiografia.
  2. Consensuar el cas entre els professionals dels dos centres
  3. El cardiòleg pediàtric de nivell III parla amb els pares de l’actuació a realitzar i del consens acordat.

Els pacients que poden optar a seguir un tractament de telemedicina com el projecte de cardiologia pediàtrica són:

  1. Pacients candidats per cirurgia cardíaca.
  2. Pacients candidats a cateterisme dx o terapèutic.
  3. Pacient al que s’ha considerat la necessitat d’una segona opinió amb l’especialista de l’Hospital de Tercer nivell, per a compartir dubtes, opinions i per valorar futurs tractaments o controls.
  4. Pacient amb cardiopatia complexa de seguiment

Objectives

Evitar els desplaçaments i valorar per un especialista cardiòleg l'estat del pacient i les exploracions d'ecocardiografia infantil.

  1. Oferir una millor assistència als pacients i a les seves famílies (evitant desplaçament a Barcelona)
  2. Augment de l’eficiència del sistema mitjançant l’optimització dels recursos assistencials, la millora de la gestió de la demanda i evitant repeticions d’actes metges i exploracions.
  3. Facilitar la formació continua dels professionals.
Tipus de Finançament
Department of Health