TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

e-Assistència

Current Status: Piloting
Inici: 2008

Center developer: Sistemas Para Viviendas Inteligentes
Contact Person: Josep Blanch (ELIMINAR)

Description

e-Assistència és un projecte que pretén complementar la tasca del cuidador domiciliari en els períodes en que el pacient està sol, monitoritzant al pacient al domicili, mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Es fa un èmfasi especial en la millora de la seguretat de forma no intrusiva (el que el fa apte per a persones amb deficiències cognitives), en la reducció de les situacions de solitud i en assegurar la correcte presa de medicaments. El resultat final de tot el projecte consisteix en poder allargar l'autonomia personal amb seguretat al domicili particular, amb efectes com el retardament del moment en què cal renunciar a seguir vivint a casa.

El sistema és modular i està format per 3 parts: un mòdul de monitorització de caigudes i hàbits, un sistema de entreteniment i telepresència i un sistema de dispensació de medecines. Les dependències de l'habitatge s’equipen, sense cap tipus d’obra, amb un conjunt de sensors i un equipament informàtic que, de forma no intrusiva (no incideix de cap manera en la vida quotidiana), pels residents i sense que calgui fer cap actuació (prémer polsadors, respondre missatges de veu, etc.): monitoritza el estat de l'ocupant de l'habitatge i fa un seguiment del seus hàbits. En cas d’incidències o alteracions del hàbits, genera alertes de forma automàtica.

Especialitat
Family and Community Medicine
Tipus de Finançament
Own