TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Teledermatologia

Current Status: Piloting
Inici: Maig 2010

Center developer: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Contact Person: Xavier Pastor Duran (ELIMINAR)

Description

La teledermatologia permet realitzar informes diagnòstics de lesions cutànies sense que el pacient tingui la necessitat de desplaçar-se a un especialista, ja que es pot fer la visita des del mateix centre de primària.

En l'àmbit de la intranet del Hospital Clínic i CAPSE/Gesclínic, s'ha endegat la intercomunicació d'imatges clíniques, capturades pels metges de familia en les visites dels CAPs com a informació asociada imprescindible per fer la interconsulta als Dermatòlegs que de forma asincrona i remota poden organitzar la seva feina i donar una ràpida resposta.

Objectives

En el marc del projecte de Reenginyeria de l'Atenció Especialitzada al territori Barcelona-Esquerra, es vol facilitar la interconsulta entre els metges de familia i els especialistes per resoldre amb eficiencia i amb proximitat els dubtes diagnòstics i la indicació terapèutica de lesions cutànies, emprant els Sistemes d'Història Clínica en ús a cada centre.

D'aquesta manera es pretén:

  • Millorar les comunicacions amb l'atenció hospitalària
  • Disminuir la llista d'espera entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària
  • Garantir la continuïtat assistencial
  • Potenciar la formació continuada
  • Augmentar l'equitat i eficiència en l'atenció sanitària
Tipus de Finançament
CatSalut