TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

epSOS

Current Status: Piloting
Inici: 2008 - Final: 2013

Description

El projecte epSOS ha consensuat a nivell europeu els aspectes tècnics, legals i organitzatius per a les següents àrees de eSalut, en serveis transfronterers: Història Clínica Resumida ( Accés a dades mèdiques rellevants per al tractament del pacient), i Prescripció i Dispensació electrònica de medicaments.

També posteriorment es testejaran els següents serveis transfronterers:

  • Integració del serveis d’emergència
  • Integració de la targeta europea (EHIC)
  • Accés del pacient a les seves dades mèdiques

El desplegament dels serveis es porta a terme a diferents punts d’Europa. El consorci està format per 47 membres de 23 països de la EU i tres països no-membres. Els socis són ministeris de salut, centres de competència nacional, asseguradores socials i institucions científiques. També hi participa IHE Europe, que inclou la majoria d’empreses europees venedores de productes i serveis tecnològics en salut. L’arquitectura epSOS es basa en un paradigma orientat a serveis.

Els Serveis d’epSOS són passius i estan implementats com a Serveis Web, on les interfícies són especificades per el llenguatge descriptiu del servei Web (W3C WSDL 1.1). La comunicació entre el consumidor de Serveis i el proveïdor de Serveis és sempre iniciada pel consumidor. Cada País Participant (PN) ofereix aquests serveis a través del Punt de Contacte Nacional (NCP) que actua com a proveïdor de serveis per a altres països participants, i com a porta d’entrada per a altres consumidors

A epSOS la cooperació dels 23 ministeris de Salut de la UE ha permet consensuar els elements tècnics que permeten la comunicació segura entre els nusos nacionals i la interoperabilitat entre sistemes diversos ( format i terminologia) per poder donar serveis transfronterers d’accés a la Història Clínica Resumida ( Accés a dades mèdiques rellevants per al tractament del pacient), i la prescripció i dispensació electrònica de medicaments. Atès que les especificacions de interoperabilitat de epSOS reflecteixen necessitats especifiques per a la interoperabilitat en documents/serveis de salut i aquest s’han pilotat, IHE_Europa i la fundació HL7 Internacional a Europa ha proposat incorporar les extensions d’epSOS com extensions europees dels seus perfils, guies i plantilles (profiles/guides/ templates) d’implementació com la base per les noves a crear (entre altres les extensions al perfil d’integració IHE XCA que permet l’intercanvií de documents entre comunitats i transfronterer (cross-border /cross-community). D’aquesta forma l’esforç en interoperabilitat realitzat a epSOS tindran un efecte multiplicador a nivell global.

Objectives

Per assolir la fita d’epSOS - que és l’intercanvi transfronterer de dades de salut - les entitats proveïdores de serveis sanitaris que participen en el projecte cooperen compartint les seves dades per provar el servei.

Per primera vegada els europeus podran utilitzar aquests serveis transfronterers quan necessitin serveis sanitaris en qualsevol dels països participants en epSOS que visiti per turisme, per negocis, per estudis, o bé com a viatger en rodalies transfrontereres.

En el projecte es comprovaran extensivament durant un any tots els aspectes tècnics, legals i organitzatius per a les següents àrees de eSalut Història Clínica Resumida :

  • Accés a dades mèdiques rellevants per al tractament del pacient
  • Serveis transfronterers de prescripció i dispensació electrònica de medicaments

També posteriorment es testejaran els següents serveis transfronters

  • Integració dels serveis d'emergència 112
  • Integració de la targeta sanitària europea (EHIC)
  • Accés del pacient a les seves dades mèdiques
Pressupost globalTipus de Finançament
36,5 milions €Europeu (CIP-LSP)

Result

El projecte ha demostrat que es possible millorar la qualitat i la seguretat de la assistència sanitària de pacients que estan fora del país en el que tenen la seva residència habitual.

epSOS ajuda als professionals sanitaris à a proporcionar una millor atenció sanitària als pacients estrangers, permetent-li accés a la seva Historia Clínica Resumida. Per altra banda, epSOS li ofereix una varietat d’avantatges addicionals:

Accés a la Historia Clínica Resumida i a las receptes actives del pacient amb la fi de millorar la presa de decisions del diagnòstic, basat en les dades clíniques rellevants que té el pacient al seu país d’origen.

Capacitat per identificar al pacient en el país de origen i consultar les dades de salut rellevants, fent ús de les eines integrades en el seu lloc de treball o vía Internet a través del portal epSOS. Tot això està subjecte a normes estrictes de seguretat.

Assistència per obtenir el consentiment del pacient per rebre els serveis sanitaris.

Accés a un servei líder recolzat per la Comissió Europea, fent ús del entorn informàtic familiar o a través del portal epSOS.

Accés a les dades del pacient i a la informació de Salut Electrònica en el idioma propi i amb còpia del original. › Millor atenció al pacient mitjançant l’assistència sanitària transfronterera e intercanvi de dades.

Millora en l’ús de recursos en la prestació d’assistència sanitària a pacients estrangers.

Augment de la seguretat mitjançant l’ús d’un sistema electrònic de dades de pacients.