TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Nexes

Current Status: Completed
Inici: 2008 - Final: 2012

Center developer: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Contact Person: Josep Roca (ELIMINAR)

Description

L’objectiu de NEXES ha estat desplegar un pilot de serveis d’assistència sanitària integrada (Integrated Care Services) amb el suport de tecnologies de la informació. La missió és per tant transferir la complexitat de l’assistència necessària per a malalts crònics de l’hospital a la llar. Aquests serveis (home-based) es basen o creen a partir en la iniciativa de l’assistència primària (del metge de capçalera), la qual cosa exigeix una transformació dels processos sanitaris per tal de donar resposta a la cronicitat.

El projecte ha testejat 4 serveis diferents a 3 emplaçaments completament diferents : Catalunya, Noruega i Grècia.

NEXES opera amb una plataforma de telemonitorització amb els malalts crònics de: Diabetis, MPOC i malalties cardíaques, i amb 4 programes:

  1. Wellness-rehabilització: Diagnòstic precoç, i promoció de la vida sana
  2. Suport a la millora del tractament per a hospitalitzacions no planificades
  3. Hospitalització a la llar (Home hospitalization) dels pacients amb recaigudes
  4. Suport monitorització de malalts fràgils

S’han utilitzat dues plataformes diferents per donar el servei integrat, a Noruega (Trondheim) es va utilitzar l’intercanvi d’informació amb el sistema (ELIN®); i per altra banda un sistema de “compartició de la informació” (Health information Sharing (HI-Sharing)); a Barcelona i Grecia (Athenes) amb la plataforma (Linkcare®).

Arreu d’Europa han tingut lloc en els darrers anys iniciatives que han demostrat la viabilitat de noves maneres de relacionar-se amb el pacient. El projecte NEXES ha possibilitat la col·laboració entre diferents perfils professionals que han demostrat l’eficàcia del tractament a pacients crònics amb el suport de les noves tecnologies. Els tres grans eixos per al desenvolupament de Sistemes d’Atenció Integral basats en serveis i tecnologies innovadores són:

  • El repte de reformular l’atenció sanitària per adaptar-la a un nou model
  • El paper que la tecnologia juga en aquest procés
  • La sostenibilitat del nou model

El projecte, coordinat pel Dr. Josep Roca, cap de la Unitat de Funcionalisme Pulmonar del Clínic, forma part de l’ICT Policy Support Programm, en l’àrea de l’us de les TIC per a un millor envelliment.

Objectives

L’objectiu de NEXES ha estat desplegar un pilot de serveis d’assistència sanitària integrada (Integrated Care Services) amb el suport de tecnologies de la informació. La missió és per tant transferir la complexitat de l’assistència necessària per a malalts crònics de l’hospital a la llar. Aquests serveis (home-based) es basen o creen a partir en la iniciativa de l’assistència primària (del metge de capçalera), la qual cosa exigeix una transformació dels processos sanitaris per tal de donar resposta a la cronicitat.

Pressupost globalTipus de Finançament
4.289.118 €Europeu (CIP-LSP)

Result

El gran èxit radica en la translació de l’assistència hospitalària complexa a l’atenció domiciliària de pacients amb malalties cròniques de gran prevalença, mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

L’objectiu últim del projecte ha estat millorar la qualitat de vida i la independència d’aquest tipus de pacients. Els investigadors han fet un seguiment del desplegament a gran escala de quatre serveis d’atenció integrada a pacients crònics de malalties respiratòries, cardíaques i metabòliques (diabetis mellitus tipus II), incloent intervencions estàndards centrades en el malalt:

• Exercicis i activitats per assegurar un millor benestar del pacient a casa

• Major atenció al pacient fràgil

• Hospitalització domiciliària i alta precoç

• Suport remot a l’atenció primària en la diagnosi i les teràpies. Els resultats obtinguts al projecte mostren diverses avantatges:

• Els serveis d’atenció integrada amb suport de les TIC per als pacients crònics augmenta l’eficàcia clínica i ajuden a la contenció dels costos.

• La consolidació d’una plataforma de compartició d’informació assistencial, com ajut a la interoperabilitat organitzacional entre els actors i els sistemes de suport a la presa de decisió clínica.

• La proposta d’un cas de negoci innovador, articulant els actors

• Formulació d’estratègies per a l’escalabilitat dels serveis de les TIC a nivell regional

i, per tant, proposa la implantació d’estratègies específiques per al desplegament a nivell europeu de serveis d’atenció integrada amb ús de les TIC destinats a pacients amb malalties cròniques