TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Pneumobloc Lleida

Current Status: Ongoing
Inici: 2009

Center developer: Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Contact Person: Didac Mauricio (ELIMINAR)

Description

Comunitat virtual de professionals relacionats amb MPOC i insuficiència respiratòria de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i d'atenció primària de salut de la Regió amb el suport tècnic del mateix dins de la Plataforma e-catalunya. Hi ha un director del projecte, una gestora de la comunitat (especialista en entorns col·laboratius)  i una moderadora de la comunitat (metgessa d'atenció primària).

Eina de relació i treball entre professionals de diferents centres i nivells que ha facilitat la participació activa i voluntària per aplicar al model assistencial sanitari, eines de treball col·laboratiu i de telemedicina com les consultes virtuals, e-blog, calendari, e-documents, e-wiki, fòrum i altres processos participatius, com la realització d'enquestes en línia. Molt relacionat amb el projecte Endobloc.

Objectives

  • Compartir coneixement, promoure la generació d'idees entre professionals.
  • Fomentar la relació multiprofessional i treballar en equip per atendre millor els usuaris.
  • Incrementar resolució a l'atenció primària per al suport dels especialistes hospitalaris.
  • Optimitzar els recursos especialitzats i de suport a l'atenció primària de salut
Tipus de Finançament
Espanyol (FIS - Instituto de Salud Carlos III (PI08-90458).)