TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Teleoftalmologia Valls

Current Status: Ongoing

Center developer: Pius Hospital de Valls
Contact Person: Francesc Miquel Gavaldà (ELIMINAR)

Description

La causa més freqüent de ceguesa en els països desenvolupats és la retinopatia diabètica. Un 20% dels pacients diabètics de tipus 2 tenen lesions de retinopatia en el moment del diagnòstic, i a partir de 20 anys d'evolució de la malaltia més del 60% té afectació ocular.

El percentatge de pacients diabètics que no s'han realitzat mai una exploració oftalmològica supera el 30% segons diversos estudis. L'exploració periòdica del fons d'ull queda justificada per l'eficàcia del tractament de fotocoagulació amb làser en la prevenció de la pèrdua de visió. La fotografia del fons d'ull amb càmera no midriàtica és una bona alternativa a l'oftalmoscòpia amb dilatació pupil·lar per al cribratge de la retinopatia, doncs té unes elevades sensibilitat i especificitat (87% i 97%), és una tècnica senzilla i accessible, facilita el seguiment i és més cost-efectiva que el mètode habitual.

Actualment, en alguns serveis d'Atenció Primària es disposa del retinògraf amidriàtic per realitzar el cribratge de la retinopatia, el metge de capçalera pot realitzar l'exploració i enviar les proves a l'hospital per a la seva avaluació.

Objectives

Que els metges de família assumeixin les lectures de les fotografies fetes amb la càmera no midriàtica de manera remota des dels seus centres sense necessitat de desplaçar-se.

Especialitat
Ophthalmology
Tipus de Finançament
Own