TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Teledermatologia Blanes

Current Status: Ongoing

Center developer: Hospital de Blanes
Contact Person: Domingo Barrabés (ELIMINAR)

Description

El metge de primària que identifica un pacient amb la necessitat de què un especialista de Dermatologia el diagnostiqui, realitza una fotografia (utilitzant una web-cam) a la lesió del pacient i registra una interconsulta incloent les fotos.

El metge especialista rep la interconsulta, visualitza la foto i fa el diagnòstic donant resposta a la interconsulta.

Objectives

Evitar el desplaçament del pacient a l'hospital

Reduir el temps pel diagnòstic i tractament a l'evitar la llista d'espera de Dermatologia de l'hospital