TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

EPIRHOS - Detectar Insuficiencia Renal Crònica (IRC)

Current Status: Ongoing
Inici: 2008

Center developer: Hospital general de la Vall d'Hebrón
Contact Person: Alfons Segarra

Description

El Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, ha desenvolupat un projecte pioner que facilita la detecció precoç de la malaltia renal entre els pacients que ingressen a l'hospital, sigui quina sigui la raó de l'ingrés.

El projecte, denominat EPIRHOS, permet mitjançant una aplicació informàtica integrada a la xarxa de gestió de dades del pacient, la recerca en les analítiques i la detecció de possibles casos de malaltia renal no coneguts pel pacient.

A l'Hospital s'estan detectant entre 35 i 55 casos diaris de pacients ingressats que pateixen malaltia renal en què resulta aconsellable l'atenció per part del nefròleg. Es calcula que entre un 10 i un 15% d'aquests malalts pateixen malaltia renal oculta, que pot ser detectada i tractada sistemàticament gràcies al projecte EPIRHOS en què col·labora la companyia de biotecnologia AMGEN.

Objectives

Detecció precoç de la malaltia renal

Especialitat
Oncology