TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

HTE-Dislipemia

Current Status: Piloting
Inici: 2010

Center developer: Hospital de Blanes
Contact Person: Alberto Zamora (ELIMINAR)

Description

Plataforma digital que incorpora les principals guies de pràctica clínica, taules d'avaluació del risc cardiovascular i documents oficials que ofereix al clínic el tractament hipolipemaint més eficaç, segur i cost-eficaç, considerant les situacions clíniques i fàrmacs concomitants en un pacient concret.

Permet portar teòricament el 100% de pacients a abjetivos de C-LDL o C-LDL/C-HDL en un període de 4-6 setmanes. Es preveu una reducció d'efectes secundaris. Es preveu una reducció de cost directes (PVP per envàs) i indirectes (ingressos hospitalaris).

Objectives

Desenvolupament d'una plataforma digital que actuï com a eina d'ajuda a la presa de decisions clíniques en el tractament hipolipemiant
Millora de qualitat del tractament hipolipemiante amb criteris d'eficàcia, seguretat clínica i cost-eficiència

Tipus de Finançament
Own