TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Pediatria dels Pirineus

Current Status: En desplegament
Inici: 2009

Center developer: Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues
Contact Person: Jordi Fàbrega i Sabaté (ELIMINAR)

Description

És un projecte innovador, que s’ubica a la Comarca de l’Alt Urgell, i que genera un nou model d’atenció professional, en aquest cas pediàtric, que inclou l’assistència primària (pediatria de capçalera als diferents CAP de les ABS de la zona) i l’assistència hospitalària a la Fundació Sant Hospital (FSH), Hospital de referència del territori.

És un model d’atenció l’objectiu principal del qual rau en garantir la qualitat i la sostenibilitat de la prestació d’atenció pediàtrica integral en una zona del país on tradicionalment ha estat difícil la cobertura, tant per la manca de professionals especialistes en pediatria com per la situació geogràfica de la zona de prestació.

El projecte ha estat dirigit conjuntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu, operativitzat a través de la concertació amb el Departament de Salut, possibilitat per la cessió de la gestió de la FSH i de l'Institut Català de la Salut (ICS) i vehiculitzat a través d’una Societat Cooperativa (Catalana Limitada Professional), nou model també d’Entitat de Base Associativa (EBA) al nostre país, amb socis col·laboradors i socis treballadors, tots partícips del projecte.

Aquest és un model d’atenció professional en salut, reproduïble en pràcticament tots els àmbits professionals i també en la gran majoria d’àmbits geogràfics. Té com a garantia el traspàs de la gestió de la prestació pròpiament dita, utilitzant els circuits ja definits tant per l’Atenció Primària de Salut com per l’Atenció Especialitzada Hospitalària, tant en la programació i en el registre de l’activitat assistencial, com en la generació de peticions de productes intermedis i en la derivació de pacients, sense gestionar els costos d’aquestes prestacions (proves complementàries, farmàcia, material sanitari i altres homòlegs).

Objectives

L’objectiu principal del projecte és garantir una atenció pediàtrica, primària i hospitalària, organitzada, de qualitat, sostenible i eficient en una àrea geogràfica del país on tradicionalment hi ha hagut dificultats per garantir les cobertures. Tanmateix es pretén una prestació de serveis pediàtrics amb visió territorial on els professionals estiguin compromesos amb el projecte generat.

Objectius secundaris serien garantir la minimització de les incidències amb el màxim control de costos, l’ajustament dels recursos a les necessitats reals i la creació d’un model homogeni amb disminució de la variabilitat.

Es pretén també consolidar el projecte dins d’una xarxa assistencial i docent molt relacionada amb els Hospitals de referència (en aquest cas els Hospitals Universitaris Arnau de Vilanova de Lleida i Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat), mantenir la capacitació professional en el temps amb espais exigits de docència, en el territori i fora d’ell, en coordinació amb i entre especialitats pediàtriques, promoure el contacte telemàtic entre diferents professionals del territori que puguin atendre la pediatria (fonamentalment infermeria pediàtrica i medicina familiar i comunitària), millorant el continuum assistencial entre l’atenció pediàtrica de capçalera i l’hospitalària, i finalment donar un paper preponderant a les (Noves) Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (NTIC) aplicades al territori.

Especialitat
Pediatrics