TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Resolució i coordinació especialistes

Current Status: Ongoing
Inici: 2012

Center developer: Hospital General Hospitalet
Contact Person: José Manuel Albesa Blasco (ELIMINAR)

Description

Millorar la resolució i coordinació amb l’atenció especialitzada, per reduir el nombre de visites a l‘atenció especialitzada per oftalmologia, malalties de l’aparell locomotor, dermatologia, en un 10% sense que afecti la qualitat assistencial

Treballar conjuntament amb les especialitzats per millorar la resolució de patologies freqüents i els canals de comunicació:

  • Creació d’interconsultes no presencials mitjançant eines telemàtiques.
  • Consens dels criteris de derivació AP-CAE.
  • Sessions de suport, assessorament i formació dels especialistes de referència.
  • feed-black informació derivació profesionals

Objectives

Millorar la resolució i coordinació amb l’atenció especialitzada, per reduir el nombre de visites a l‘atenció especialitzada per oftalmologia, malalties de l’aparell locomotor, dermatologia, en un 10% sense que afecti la qualitat assistencial

Especialitat
Ophthalmology

Result

Disminució global de les derivacions de les ABS Collblanc i ABS Torrassa, del 14,5 % i del 13.7%, i de la taxa de derivacions/visita del 9.9 al 9.1 y del 8.9 al 8.1 respectivament.

D'oftalmologia hi ha una disminució del 3 i del 11% en l'ABS Torrassa i Collblanc respectivament. Respecte a dermatologia hi ha una disminució del 20 i del 18% en l'ABS Torrassa i Collblanc respectivament.