TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Seeds of learning tricks

Current Status: Piloting
Inici: Febrer 2012 - Final: Juny 2013

Description

App de proves de psicoestimulació per persones amb deteriorament cognitiu i malalts d'Alzheimer en primeres fases.

Les proves no es repeteixen, per tant sempre resulten psicoestimulants i estan pensades seguint les fases del procés d'aprenentatge en edats avançades. Les proves són o col·laboratives o competitives, però sempre necessiten d'una segona persona participant, ja sigui física o a través d' internet.

Objectives

Que l'App serveixi de suport no farmacològic als malalts d'Alzheimer en primeres fases de la malaltia. Que integri els cuidadors com a participants d'aquest suport no farmacològic.

Tipus de Finançament
Own