TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

Home Sweet Home

Current Status: Piloting
Inici: 01/03/2010 - Final: 28/02/2014

Center developer: Badalona Serveis Assistencials, SA.
Contact Person: Ignasi Saez (ELIMINAR)

Description

Allargar la vida independent a domicili propi de gent gran amb criteris de fragilitat mitjançant una plataforma tecnològica que possibilita una interacció amb familiars i professionals de la salut, una monitorització de paràmetres de salut i ambientals, i un seguiment de posició extradomiciliari en cas de desorientació.

Objectives

  • Millorar qualitat de vida.
  • Disminuir ingrés a centre sociosanitari.
  • Disminuir ús de recursos assistencials.
Especialitat
Geriatrics
Pressupost globalTipus de Finançament
5.134.632 €Europeu (CIP IST-PSP)