TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Home > Observatory > Experiences in ICT and health

Experiences in ICT and health

← Back to list of experiences

MEDCAT

Current Status: Completed
Inici: 31/05/2011

Description

Es pretén fer un estudi que demostri els efectes en la millora de qualitat assistencial mitjançant la monitorització domiciliar de pacients,així com la reducció en la necessitat d’ingressos hospitalaris i visites de caràcter urgent.
La recerca durant aquest projecte permetrà alhora recopilar les dades i protocols necessaris per poder modelar un model predictiu d’events i estat del pacientque podrà ser implementat en un sistema de tele-assistència sanitària per pacients crònics.

Adequació dels protocols mèdics pel tractament i seguiment del pacient a la capacitat funcional i acceptació de l'usuari amb el suport del sistema de tele-assistència.
Gestió informatitzada de tasques per facilitar la monitorització del pacient i permetre el seu seguiment de forma remota, augmentant l'eficàcia del tractament i reduint el número de visites físiques al metge.
Crear un model predictiu individualitzat que s'alimenta progressivament, que permet preveure l'evolució de l'estat del pacient, reduir la periodicitat de presa de mesures i preveure els pics on el pacient pot sofrir una crisis o anomalia.

Objectives

L’objectiu a assolir en aquest projecte és fer una recerca de com millorar el control i les condicions en què es realitza el seguiment dels malalts crònics, mitjançant l’aplicació de les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
El control continuat de les constants vitalsdels malalts crònics cardíacs i respiratoris, dels seus símptomes per oferir un servei de seguiment mèdic per a pacients crònicsmés eficient i menys costós on es desplaci la informació en comptes del pacient i el professional expert.

Especialitat
Pulmonology
Tipus de Finançament
Català (Inforegió 2009)